Je laatste bezoek was
Het is nu 24 jul 2024, 04:47
Toon onbeantwoorde berichten
Toon actieve onderwerpen


DeWaardForum - Gebruikersvoorwaarden

Forumregels
Het gebruik van deze website "DeWaardForum.nl" is gebonden aan een aantal spelregels. Het is belangrijk dat je kennis neemt van de hieronder beschreven achtergronden, regels en richtlijnen en dat je je aan de voorschriften houdt. Door je te registreren bevestig je dat je integraal akkoord gaat met deze Forumregels.

Dit forum werkt op basis van phpBB (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "zij", "hen", "hun", "phpBB-software", "www.phpbb.com", "phpBB Groep", "phpBB Teams"). Dit is een forumpakket dat is vrijgegeven onder de "General Public License" (of "GPL") en kan worden gedownload op www.phpbb.com. De phpBB-software vergemakkelijkt alleen discussies via het internet en GPL verbiedt hen tussen te komen in wat wij toestaan en/of verbieden als toelaatbare inhoud en/of gedrag. Voor meer informatie omtrent phpBB, zie: https://www.phpbb.com/.

Vraag: Is het Forum verbonden aan De Waard Tenten?
Antwoord: Neen. Het forum is geheel onafhankelijk en heeft geen commerciele doelstellingen en belangen.

2. Inhoud
Hoewel de beheerders van het Forum zullen proberen om alle laakbare berichten uit dit Forum te weren, is het onmogelijk om alle berichten te bekijken. De beheerders van het Forum zijn noch verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of voor de kwaliteit van de verstrekte informatie, noch voor in berichten geplaatste links naar andere sites (en de inhoud van deze sites). De adviezen en tips die in het Forum en andere interactieve delen van deze website staan, zijn persoonlijke meningen van diegenen die de berichten geplaatst hebben. Alle berichten komen voor rekening van de auteurs van de berichten.

De beheerders van het Forum behouden zich het recht voor om, om welke reden dan ook, discussies te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen of te sluiten. Delen van het Forum, of de volledige site, kunnen zonder aankondiging, geheel of gedeeltelijk, worden uitgebreid, veranderd of worden verwijderd. Neem contact met ons op als u van mening bent dat er ongewenste berichten op het Forum staan.

Vraag: Zijn de beheerders verantwoordelijk voor de inhoud van het forum?
Antwoord: Neen, het Forum geeft persoonlijke meningen en visies weer van de gebruikers.

3. Toegang
Bepaalde delen van het Forum zijn slechts toegankelijk voor gebruikers die tenminste 10 berichten hebben geplaatst. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, de rubriek "Stamgasten". Registratie en toegang tot het Forum is uitsluitend mogelijk voor personen van 16 jaar en ouder. Gebruik van het Forum door personen jonger dan 16 jaar zal alleen worden toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van een van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Vraag: Is het hele Forum voor iedereen volledig vrij toegankelijk?
Antwoord: Neen, bepaalde delen kunnen zijn afgeschermd voor bepaalde groepen gebruikers.

4. Auteursrecht
De beheerders van het Forum hebben getracht zich bij de publicatie van deze site aan de normale copyright-regels te houden. Neem contact met ons op als u denkt dat er desondanks toch beschermd materiaal op staat. Kopieren of gebruik van plaatjes, foto"s of tekst van het forum, in papieren of digitale vorm, is niet toegestaan zonder de toestemming van de beheerders.

5. Privacy en Persoonsgegevens
Persoonlijke informatie van bezoekers van het Forum, zal nooit aan derden worden verkocht of verstrekt. Het invullen van persoonlijke gegevens (e-mail adres, naam, etc.) zal altijd op vrijwillige basis plaats vinden. Het e-mail adres dat je opgeeft wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van je account en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als je je wachtwoord vergeet. Het IP adres van je computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Het systeem bewaart cookies op jouw computer. Deze cookies bevatten geen informatie zoals deze in jouw profiel is opgegeven bij de registratie als gebruiker van het Forum.

6. Instemming
Door met deze regels akkoord te gaan, garandeer je de regels van het gebruik van het Forum te respecteren, dat je geen berichten zult plaatsen die obsceen, grof, seksueel getint, haatdragend of dreigend, of anderszins in strijd met de wet zijn. Je erkent dat alle berichten op dit forum de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de beheerders (behalve bij de berichten die door hen geplaatst zijn). Je stemt in met alle punten van de Forumregels.

7. Misbruik
Als je je niet houdt aan deze Forumregels, of aanwijzingen van het beheer niet opvolgt, is het mogelijk dat je direct en permanent gebanned wordt. In ernstige gevallen van misbruik of wetsovertreding zal eventueel je service-provider hiervan op de hoogte worden gesteld. De beheerders van het Forum hebben het recht berichten te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen en onderwerpen of sub-forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden.

8. Disclaimer
Claims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van informatie van deze site (inclusief onvolledige of onjuiste informatie), of tengevolge van hack-pogingen, zullen worden verworpen. De forumregels kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Iedere gebruiker heeft het recht zijn registratie te (laten) eindigen.

9. Overig
Vraag: Is het hele Forum ondanks alle regeltjes wel leuk?
Antwoord: Ja, het forum is informatief, leuk en gezellig maar kan niet zonder regeltjes. Desondanks is kamperen leuker dan op een Forum rondhangen. Besteed je tijd goed :-)

Powered by phpBB ©